Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dmkmmXm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - SCB

Top 5 ngân hàng cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam; không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm cung cấp các sản phẩm tài chính trọn gói cho Khách hàng

  • hZWZl5dmkmmXm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZub5llb7Cx

Company Menu

Why Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - SCB?

Hướng đến xây dựng Ngân hàng có môi trường làm việc hạnh phúc và thịnh vượng, SCB tập trung đa dạng màu sắc cuộc sống cho CBNV, để SCB không chỉ là nơi phát triển bản thân và sự nghiệp mà còn là cuộc sống cho tất cả anh chị em gia đình SCBer trên khắp cả nước

1. Luôn tạo mới trải nghiệm nhân viên - gắn bó nhau hơn mỗi ngày:

2. Tinh thần nghệ sỹ, thân hình vận động viên,… vui chơi là tới bến

3. Văn hóa học tập: không ngừng phát triển từng cá nhân đến đại gia đình

4. Trân trọng và ghi nhận cho những đóng góp củcán bộ nhân viên

5.  Một Đại gia đình luôn hướng đến cộng đồng

Life at Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - SCB

Inside review about Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - SCB

5.0
4 reviews
100%
employees recommend this company to friends
  • HR - 1624866306
    Pros: Ngân hàng có danh tiếng, có nhiều chính sách chăm lo cho nhân viên và nhiều chính sách ưu đãi CBNV. Môi trường làm việc ổn định và bền vững.
  • Recruitment Marketing Specialist - 1588084395
    Pros: Lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn. Sếp thấu hiểu nhân viên, đồng nghiệp rất dễ thương và sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Cơ chế tưởng thưởng theo năng lực. Có lộ trình thăng tiến bài bản. Được đào tạo nghiệp vụ từ những Anh Chị rất giàu kinh nghiệm trong và ngoài ngành.
hZWZl5dmkmmXm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...